Wspólna promocja zagraniczna

Z naszej inicjatywy została wydana w języku angielskim publikacja pt. ,,Polish Maritie Ports; Hinterland”, promująca potencjał logistyczny Polski północnej. Publikacja jest wspólną promocją: Portu Gdynia, Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, terminalu Bydgoszcz-Emilianowo oraz Miasta Bydgoszczy. Publikację można pobrać w wersji elektronicznej: Polish Maritie Ports; Hinterland

Read more

Nowe – stare władze Nowego Bursztynowego Szlaku

W dniu 20 kwietnia obradowało Walne Zebranie Nowego Bursztynowego Szlaku w czasie którego podsumowano I kadencję Zarządu (2020-2024) oraz dokonano wyboru II kadencji Zarządu i Komisji Rewizyjnej (2024-2027). Walne zdecydowało się na kontynuację w Zarządzie zatem ponownie wybrani zostali:Łukasz Religa – prezesMirosław Pankowski – wiceprezesKinga Rychlik – wiceprezes Do Komisji Rewizyjnej wybrano:Paulinę WenderlichAdama RyfęKrzysztofa Skalskiego

Read more

Deklaracja dotycząca kolei dużych prędkości

W dniu 7 marca została podpisana deklaracja współpracy na rzecz doprowadzenia do ujęcia w planach realizacji sieci Kolei Dużych Prędkości w Polsce nowej linii realizowanej w najwyższym standardzie, z prędkością projektową 350 km/h, biegnącej od linii Warszawa/CPK – Trójmiastoprzez Włocławek, Toruń do Bydgoszczy, z możliwością jej przedłużenia do Szczecina. Nowy Bursztynowy Szlak jest jednym z…

Read more

Bydgoszcz na razie nie znajdzie się w sieci bazowej TEN-T

14 lutego Komisja TRAN Parlamentu Europejskiego przyjęła treść rozporządzenia o rewizji sieci TEN-T po trillogu. W kwietniu w tej sprawie odbędzie się ostateczne głosowanie Parlamentu Europejskiego, z uwagi jednak na kończącą się kadencję i sprawy proceduralne, nie należy się spodziewać zmian. Bydgoszcz utrzyma status węzła sieci kompleksowej TEN-T, który został jej nadany w 2013 roku,…

Read more

Stanowisko Nowego Bursztynwego Szlaku w sprawie działań mogących opóźniać budowę terminalu Bydgoszcz-Emilianowo

Nowy Bursztynowy Szlak z ogromnym niepokojem obserwuje sytuację jaka ma miejsce wokół decyzji środowiskowej dla budowy Terminalu Intermodalnego Bydgoszcz-Emilianowo, które mogą doprowadzić do znacznego opóźnienia realizacji tej inwestycji w czasie oraz z uwagi na powstające perturbację narazić projekt na utratę środków europejskich z perspektywy 2021-2027, bowiem kluczowe decyzje dla ich rozdysponowania zapadną w najbliższych czasach.…

Read more

Trzy lata naszej organizacji

22 grudnia – mijają trzy lata od zebrania założycielskiego Nowego Bursztynowego Szlaku. Cele jakie postawiła sobie od samego początku organizacja to promowanie rozwoju transportu intermodalnego oraz wspieranie rozwoju Węzła Logistycznego Bydgoszcz. Nowy Bursztynowy Szlak tworzą m.in. samorządowcy, aktywiści społeczni, mający na co dzień różne poglądy polityczne. Na pewno kluczową wartością tego stowarzyszenia jest to, że…

Read more