Nasze uwagi do projektu Regionalnego Planu Transportowego 2021-2027

Do 4 lipca Urząd Marszałkowski prowadzi konsultacje dedykowanemu województwu kujawsko-pomorskiemu Regionalnemu Planowi Transportowemu, który będzie ważnym dokumentem dla wdrażania funduszy europejskich z nowej perspektywy. Z naszej analizy wynika, że dokument w wersji proponowanej nie odzwierciedla faktycznego potencjału planowego terminalu intermodalnego Bydgoszcz – Emilianowo, dlatego złożyliśmy swoje uwagi do dokumentu, licząc na ich uwzględnienie w finalny…