Petycja do Parlamentu Europejskiego

Podsumowanie II Bydgoskiego Forum Bursztynowego Szlaku

Nasze cele

Nasze cele

Misją stowarzyszenia Nowy Bursztynowy Szlak jest propagowanie rozwoju transportu intermodalnego, a w szczególności rozwoju elementów Węzła Logistycznego Bydgoszcz. W sposób szczególny promujemy budowę terminalu intermodalnego Bydgoszcz – Emilianowo. Prezentujemy również szczegółowe postulaty dotyczące rewizji sieci transportowej TEN-T

POBIERZ NASZE SZCZEGÓŁOWE KOMPENDIUM

Uznanie Bydgoszczy za węzeł sieci bazowej TEN-T

Według rozporządzeni 1315/2013 węzeł Bydgoszcz ma status węzła kolejowo-drogowo-lotniczego sieci kompleksowej. Dążymy do uzyskania statusu węzła sieci bazowej, rozszerzonego również o element portu śródlądowego.

Uznanie linii kolejowej nr 201 za element sieci bazowej TEN-T

Według rozporządzeni 1315/2013 linia kolejowa nr 201 jest elementem sieci kompleksowej. Dążymy o uzyskanie statusu elementu sieci bazowej.

Uznanie za elementy sieci bazowej dróg ekspresowych S-5 i S-10

Według rozporządzeni 1315/2013 drogi te tworzą siec kompleksową TEN-T. Dążymy do statusu elementu sieci bazowej.

Wpisanie do sieci TEN-T drogi wodnej E-40 oraz linii kolejowych nr 18 i 203

Wspomniane elementy na dzisiaj nie należą do sieci TEN-T.

Kluczowe dokumenty i stanowiska

AKTUALNOŚCI

Metropolia Bydgoszcz przyjęła Strategię ZIT

Prezydent Bydgoszczy jako lider Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego przyjął strategię ZIT 2030+. W dokumencie zawarto zapisy dotyczące kierunków rozwoju Węzła Logistycznego Bydgoszcz, w których konsultowaniu uczestniczył Nowy Bursztynowy Szlak. Uwagi zgłoszone w kwietniu przez Nowy Bursztynowy Szlak zostały w ostatecznej wersji dokumentu w dużej mierze uwzględnionej, tworząc następujący zapis: W Bydgoskim Obszarze Funkcjonalnym…

Czytaj Więcej

Stanowisko Walnego w sprawie Krajowego Programu Kolejowego 2030 (z perspektywą 2032)

W zwiazku z trwającymi do 22 maja konsultacjami aktualizacji Krajowego Programu Kolejowego, obradujące w 29 kwietnia Walne Zebranie Członków Nowego Bursztynowego Szlaku podjęło uchwałę, wyrażające stanowisko w tej sprawie. Uchwała w sprawie wyrażenia stanowiska w związku z konsultacjami Krajowego Programu Kolejowego do 2030 roku z perspektywą do 2032 roku. 1. Walne Zebranie Nowego Bursztynowego Szlaku…

Czytaj Więcej

Komisja TRAN za uznaniem Bydgoszcz za węzeł sieci bazowej

W czwartek 13 kwietnia Komisja TRAN Parlamentu Europejskiego przyjęła stanowisko w kwestii rewizji transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T. W stanowisku komisji zawarło się uznanie Bydgoszczy za węzeł sieci bazowej TEN-T, jest to również nasz postulat statutowy. Z racji tego, że komisja TRAN raport końcowy przyjęła jednomyślnie, jest to oficjalne stanowisko Parlamentu Europejskiego. Poprawkę w sprawie uznania…

Czytaj Więcej

Komisja Petycji PETI uznaje naszą petycję za otwartą i kieruje do komisji TRAN

Głosami frakcji: EPP, S&D, EKR i Zielonych petycja w sprawie uznania węzła logistycznego Bydgoszcz za węzeł sieci bazowej będzie miała status petycji otwartej. Zamknięcia petycji oczekiwała jedynie frakcja Renew. Pozostaje grupy polityczne nie zabrały głosu w tej sprawie. Status otwarty petycji oznacza, że będzie ona przedmiotem dialogu pomiędzy Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską. Ponadto koordynatorzy…

Czytaj Więcej

O STOWARZYSZENIU

Stowarzyszenie Nowy Bursztynowy Szlak zawiązało się w dniu 22 grudnia 2020 roku. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy nadał nr KRS: 0000891703

Wesprzeć naszą działalność można poprzez wpłatę dowolnej darowizny na konto:

BNP Paribas Bank Polska

91 1600 1462 1856 8097 4000 0001

POBIERZ STATUT

ŁUKASZ RELIGA

Prezes Stowarzyszenia

l.religa@bursztynowyszlak.eu

PEŁNA LISTA CZŁONKÓW

KINGA ĆWIKLIŃSKA

Wiceprezes Stowarzyszenia

k.cwiklinska@bursztynowyszlak.eu

MIROSŁAW PANKOWSKI

Wiceprezes Stowarzyszenia

m.pankowski@bursztynowyszlak.eu

NASI PARTNERZY