Komisja Europejska zaprezentowała projekt rewizji sieci TEN-T

14 grudnia Komisja Europejska zaprezentowała propozycję rewizji sieci TEN-T ustalonej rozporządzeniem 1315/2013. Propozycja KE jest punktem wyjścia do dalszych rozmów o kierunkach rewizji z Parlamentem Europejskim oraz Radą Unii Europejskiej. Rewizja planowana jest na 2023 rok. W kontekście rewizji sieci TEN-T Nowy Bursztynowy Szlak kierował szereg wniosków. Zaprezentowany przez Komisję Europejską projekt uwzględnia część z…