Nowe – stare władze Nowego Bursztynowego Szlaku

W dniu 20 kwietnia obradowało Walne Zebranie Nowego Bursztynowego Szlaku w czasie którego podsumowano I kadencję Zarządu (2020-2024) oraz dokonano wyboru II kadencji Zarządu i Komisji Rewizyjnej (2024-2027). Walne zdecydowało się na kontynuację w Zarządzie zatem ponownie wybrani zostali:Łukasz Religa – prezesMirosław Pankowski – wiceprezesKinga Rychlik – wiceprezes Do Komisji Rewizyjnej wybrano:Paulinę WenderlichAdama RyfęKrzysztofa Skalskiego