Raport: Kompendium Wschodnie

Od kilku lat jesteśmy świadkami wzrostu znaczenia przewozów kolejowych pomiędzy Chinami i Europą. Władze Chińskiej Republiki Ludowej rozwój tych przewozów traktują jako jeden ze swoich geopolitycznych celów, stąd też narodziła się idea Nowego Jedwabnego Szlaku, nazywanego też inicjatywą Jeden Pas i jeden szlak (ang. One Belt, One Road). O tym jak ważna jestto dla Pekinu…