PortalMorski.pl po X Forum Korytarza Bałtyk-Adriatyk

Szersze podsumowanie X Forum Korytarza Bałtyk-Adriatyk, które odbyło się w Budapeszcie opublikował PortalMorski.pl. W tej publikacji cytowana jest także część wypowiedzi naszego prezesa Łukasza Religi. Węgry to ważny hub w przeładunkach pomiędzy portami Bałtyku i Adriatyku i jak pokazuje sytuacja na granicy z Białorusią, to także alternatywna droga do polskich portów dla towarów płynących ze…