Wspólna promocja zagraniczna

Z naszej inicjatywy została wydana w języku angielskim publikacja pt. ,,Polish Maritie Ports; Hinterland”, promująca potencjał logistyczny Polski północnej. Publikacja jest wspólną promocją: Portu Gdynia, Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, terminalu Bydgoszcz-Emilianowo oraz Miasta Bydgoszczy. Publikację można pobrać w wersji elektronicznej: Polish Maritie Ports; Hinterland