Stanowisko Nowego Bursztynwego Szlaku w sprawie działań mogących opóźniać budowę terminalu Bydgoszcz-Emilianowo

Nowy Bursztynowy Szlak z ogromnym niepokojem obserwuje sytuację jaka ma miejsce wokół decyzji środowiskowej dla budowy Terminalu Intermodalnego Bydgoszcz-Emilianowo, które mogą doprowadzić do znacznego opóźnienia realizacji tej inwestycji w czasie oraz z uwagi na powstające perturbację narazić projekt na utratę środków europejskich z perspektywy 2021-2027, bowiem kluczowe decyzje dla ich rozdysponowania zapadną w najbliższych czasach.…