Kierujemy petycję do Parlamentu Europejskiego

29 marca skierowaliśmy do Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego petycję w sprawie uznania Bydgoszczy za węzeł sieci bazowej TEN-T. 14 grudnia 2021 roku Komisja Europejska przedstawiła wstępny projekt rewizji sieci TEN-T, ten projekt nadal utrzymuje Bydgoszcz jako element sieci kompleksowej TEN-T (sieć bazowa będąca częścią sieci kompleksowej, traktowana jest jako priorytet do wdrożenia już do 2030…