Kierujemy petycję do Parlamentu Europejskiego

29 marca skierowaliśmy do Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego petycję w sprawie uznania Bydgoszczy za węzeł sieci bazowej TEN-T. 14 grudnia 2021 roku Komisja Europejska przedstawiła wstępny projekt rewizji sieci TEN-T, ten projekt nadal utrzymuje Bydgoszcz jako element sieci kompleksowej TEN-T (sieć bazowa będąca częścią sieci kompleksowej, traktowana jest jako priorytet do wdrożenia już do 2030…

Ukraińcy po wojnie chcą stawiać na kolej. Budujmy z nimi partnerstwo

W czasie wojny pociągi odgrywają ważną rolę w ewakuowaniu ludności oraz dostarczaniu zaopatrzenia na front. Prezes ukraińskiej kolei Aleksander Kamyszyn nazywa kolej ,,filarem bezpieczeństwa” oraz apeluje o budowanie w zachodniej części kraju nowych terminali. Ukraina może być ważnym graczem w handlu Europy z Chinami w Nowym Jedwabnym Szlaku. Wesprzyjmy ją, na partnerstwie zyskamy bowiem wspólnie.…