Nasze uwagi do projektu Regionalnego Planu Transportowego 2021-2027

Do 4 lipca Urząd Marszałkowski prowadzi konsultacje dedykowanemu województwu kujawsko-pomorskiemu Regionalnemu Planowi Transportowemu, który będzie ważnym dokumentem dla wdrażania funduszy europejskich z nowej perspektywy. Z naszej analizy wynika, że dokument w wersji proponowanej nie odzwierciedla faktycznego potencjału planowego terminalu intermodalnego Bydgoszcz – Emilianowo, dlatego złożyliśmy swoje uwagi do dokumentu, licząc na ich uwzględnienie w finalny…

Ministerstwo Infrastruktury popiera nasze postulaty

W dniu 27 kwietnia odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Infrastruktury w temacie rewizji sieci TEN-T. W czasie tego posiedzenia pojawiły się nawiązania do skierowanej przez nas petycji do Parlamentu Europejskiego oraz wyrażonych w niej postulatach. Temat pozycji Węzła Logistycznego Bydgoszcz w sieci TEN-T poruszył wiceprzewodniczący komisji poseł Piotr Król – – Czy można liczyć na…

Wydawnictwo na 60. rocznicę opracowania prototypu pierwszego w Polsce tramwaju przegubowego na wąski tor

19 kwietnia 2022 roku, w urodziny Bydgoszczy Poczta Polska oraz Nowy Bursztynowy Szlak wprowadzą do obiegu wydawnictwo z okazji 60. rocznicy rozpoczęcia prac nad prototypem bydgoskiego tramwaju przegubowego, który ostatecznie opracowany został rok później 1963 roku. Prototyp opracował zespół pracowników bydgoskiego MPK (dzisiejsze MZK) z dyrektorem inżynierem Przemysławem Borutą na czele. ,,Bydgoski prototyp przeszedł szczegółowe…

Kierujemy petycję do Parlamentu Europejskiego

29 marca skierowaliśmy do Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego petycję w sprawie uznania Bydgoszczy za węzeł sieci bazowej TEN-T. 14 grudnia 2021 roku Komisja Europejska przedstawiła wstępny projekt rewizji sieci TEN-T, ten projekt nadal utrzymuje Bydgoszcz jako element sieci kompleksowej TEN-T (sieć bazowa będąca częścią sieci kompleksowej, traktowana jest jako priorytet do wdrożenia już do 2030…

Ukraińcy po wojnie chcą stawiać na kolej. Budujmy z nimi partnerstwo

W czasie wojny pociągi odgrywają ważną rolę w ewakuowaniu ludności oraz dostarczaniu zaopatrzenia na front. Prezes ukraińskiej kolei Aleksander Kamyszyn nazywa kolej ,,filarem bezpieczeństwa” oraz apeluje o budowanie w zachodniej części kraju nowych terminali. Ukraina może być ważnym graczem w handlu Europy z Chinami w Nowym Jedwabnym Szlaku. Wesprzyjmy ją, na partnerstwie zyskamy bowiem wspólnie.…

Komisja Europejska zaprezentowała projekt rewizji sieci TEN-T

14 grudnia Komisja Europejska zaprezentowała propozycję rewizji sieci TEN-T ustalonej rozporządzeniem 1315/2013. Propozycja KE jest punktem wyjścia do dalszych rozmów o kierunkach rewizji z Parlamentem Europejskim oraz Radą Unii Europejskiej. Rewizja planowana jest na 2023 rok. W kontekście rewizji sieci TEN-T Nowy Bursztynowy Szlak kierował szereg wniosków. Zaprezentowany przez Komisję Europejską projekt uwzględnia część z…

Rok Nowego Bursztynowego Szlaku

22 grudnia 2020 roku miało miejsce zebranie założycielskie stowarzyszenia Nowy Bursztynowy Szlak. Dzisiaj mija pierwszy rok działalności organizacji, której celem jest zabieganie o wzrost rangi Węzła Logistycznego Bydgoszcz w sieci TEN-T oraz promocja transportu intermodalnego. W marcu 2021 roku Sąd Rejonowy w Bydgoszczy dokonał formalnego wpisu Nowego Bursztynowego Szlaku do rejestru stowarzyszeń oraz nadał mu…

VIII Forum Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk w Grudziądzu

W dniach 2 i 3 grudnia 2021 roku w Grudziądzu odbyło się Forum Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk zorganizowane przez Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Bałtyk-Adriatyk. Stowarzyszenie Nowy Bursztynowy Szlak reprezentował prezes Łukasz Religa. Forum było przede wszystkim okazją do rozmów i nawiązywania kontaktów przez organizacje i instytucje zainteresowane rozwojem korytarza Bałtyk-Adriatyk w Polsce, Forum otworzył wicemarszałek województwa…