Petycja do Parlamentu Europejskiego

Podsumowanie II Bydgoskiego Forum Bursztynowego Szlaku

Nasze cele

Nasze cele

Misją stowarzyszenia Nowy Bursztynowy Szlak jest propagowanie rozwoju transportu intermodalnego, a w szczególności rozwoju elementów Węzła Logistycznego Bydgoszcz. W sposób szczególny promujemy budowę terminalu intermodalnego Bydgoszcz – Emilianowo. Prezentujemy również szczegółowe postulaty dotyczące rewizji sieci transportowej TEN-T

POBIERZ NASZE SZCZEGÓŁOWE KOMPENDIUM

Uznanie Bydgoszczy za węzeł sieci bazowej TEN-T

Według rozporządzeni 1315/2013 węzeł Bydgoszcz ma status węzła kolejowo-drogowo-lotniczego sieci kompleksowej. Dążymy do uzyskania statusu węzła sieci bazowej, rozszerzonego również o element portu śródlądowego.

Uznanie linii kolejowej nr 201 za element sieci bazowej TEN-T

Według rozporządzeni 1315/2013 linia kolejowa nr 201 jest elementem sieci kompleksowej. Dążymy o uzyskanie statusu elementu sieci bazowej.

Uznanie za elementy sieci bazowej dróg ekspresowych S-5 i S-10

Według rozporządzeni 1315/2013 drogi te tworzą siec kompleksową TEN-T. Dążymy do statusu elementu sieci bazowej.

Wpisanie do sieci TEN-T drogi wodnej E-40 oraz linii kolejowych nr 18 i 203

Wspomniane elementy na dzisiaj nie należą do sieci TEN-T.

Kluczowe dokumenty i stanowiska

AKTUALNOŚCI

Komisja Petycji PETI uznaje naszą petycję za otwartą i kieruje do komisji TRAN

Głosami frakcji: EPP, S&D, EKR i Zielonych petycja w sprawie uznania węzła logistycznego Bydgoszcz za węzeł sieci bazowej będzie miała status petycji otwartej. Zamknięcia petycji oczekiwała jedynie frakcja Renew. Pozostaje grupy polityczne nie zabrały głosu w tej sprawie. Status otwarty petycji oznacza, że będzie ona przedmiotem dialogu pomiędzy Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską. Ponadto koordynatorzy…

Czytaj Więcej

Raport rozbieżności w kwestii rewizji TEN-T

W propozycji Komisji Europejskiej rewizji TEN-T z 14 grudnia Bydgoszcz nie została ujęta jako węzeł sieci bazowej TEN-T, dlatego skierowaliśmy w marcu petycję do Parlamentu Europejskiego, aby w dalszych planach nad rewizją TEN-T zwiększyć potencjał Bydgoszczy. Komisja Europejska, co było widać w dniu 25 stycznia 2023 roku na posiedzeniu Komisji Petycji PETI, wciąż jest do…

Czytaj Więcej

Port morski w Gdyni popiera starania o Bydgoszcz w sieci bazowej TEN-T

Zarząd Portu Morskiego w Gdyni uchwałą nr 031/VIII/2023 jednogłośnie poparł dla petycji kierowanej do instytucji unijnych przez Nowy Bursztynowy Szlak w sprawie uznania Bydgoszczy za węzeł sieci bazowej TEN-T. Podjęcie uchwały Zarządowi przedłożył dyrektor ds. Strategii i Rozwoju portu Leszek Jurczyk, który był prelegentem na I Bydgoskim Forum Bursztynowego Szlaku, które odbyło się w październiku…

Czytaj Więcej

Prezentacja petycji w Parlamencie Europejskim

25 stycznia Komisja Petycji PETI Parlamentu Europejskiego rozpatrywała petycję w sprawie uznania Bydgoszczy za węzeł sieci bazowej TEN-T. W imieniu wnioskodawców petycji wypowiadał się prezes Nowego Bursztynowego Szlaku Łukasz Religa. Petycja do Parlamentu Europejskiego została skierowana w marcu 2022 roku, w odpowiedzi na propozycję Komisji Europejskiej z grudnia 2021 roku, która nie uwzględniła Bydgoszczy w…

Czytaj Więcej

O STOWARZYSZENIU

Stowarzyszenie Nowy Bursztynowy Szlak zawiązało się w dniu 22 grudnia 2020 roku. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy nadał nr KRS: 0000891703

Wesprzeć naszą działalność można poprzez wpłatę dowolnej darowizny na konto:

BNP Paribas Bank Polska

91 1600 1462 1856 8097 4000 0001

POBIERZ STATUT

ŁUKASZ RELIGA

Prezes Stowarzyszenia

l.religa@bursztynowyszlak.eu

PEŁNA LISTA CZŁONKÓW

KINGA ĆWIKLIŃSKA

Wiceprezes Stowarzyszenia

k.cwiklinska@bursztynowyszlak.eu

MIROSŁAW PANKOWSKI

Wiceprezes Stowarzyszenia

m.pankowski@bursztynowyszlak.eu

NASI PARTNERZY