Petycja

English version Petycja do Parlamentu Europejskiego   w sprawie umieszczenia Węzła Logistycznego Bydgoszcz w sieci bazowej TEN-T w ramach korytarza Bałtyk-Adriatyk w związku z pracami Parlamentu Europejskiego nad rewizją rozporządzenia 1315/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady. Sygnatariusze niniejszej petycji mając na uwadze propozycję Komisji Europejskiej (COM(2021) 812 z dnia 14 grudnia 2021 roku oraz rozpoczynające się … Czytaj dalej Petycja