Rok Nowego Bursztynowego Szlaku

22 grudnia 2020 roku miało miejsce zebranie założycielskie stowarzyszenia Nowy Bursztynowy Szlak. Dzisiaj mija pierwszy rok działalności organizacji, której celem jest zabieganie o wzrost rangi Węzła Logistycznego Bydgoszcz w sieci TEN-T oraz promocja transportu intermodalnego. W marcu 2021 roku Sąd Rejonowy w Bydgoszczy dokonał formalnego wpisu Nowego Bursztynowego Szlaku do rejestru stowarzyszeń oraz nadał mu…

VIII Forum Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk w Grudziądzu

W dniach 2 i 3 grudnia 2021 roku w Grudziądzu odbyło się Forum Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk zorganizowane przez Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Bałtyk-Adriatyk. Stowarzyszenie Nowy Bursztynowy Szlak reprezentował prezes Łukasz Religa. Forum było przede wszystkim okazją do rozmów i nawiązywania kontaktów przez organizacje i instytucje zainteresowane rozwojem korytarza Bałtyk-Adriatyk w Polsce, Forum otworzył wicemarszałek województwa…